• (87) 423-27-97
 • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

Historia Biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu jest najstarszą i największą książnicą Ziemi Piskiej. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, czasopisma, dokumenty życia społecznego oraz materiały audiowizualne i dokumenty elektroniczne. Stanowi centrum kultury, komunikacji społecznej i informacji. Od początku swojego istnienia rozpoznaje i zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców regionu, rozbudza zainteresowania i kształtuje gusty literackie min. poprzez organizację wystaw, spotkań autorskich i teatralnych, konkursy czytelnicze i imprezy artystyczne, wycieczki i lekcje biblioteczne. 30 marca 1992 roku nadano placówce status instytucji kultury. W 2016 roku placówka obchodziła 70-lecie swojego istnienia. Nasz biblioteka powstała w 1946 roku jako Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piszu. Obszarem swojego działania obejmowała ona wówczas cały Powiat Piski. W pierwszym roku działania stan księgozbioru wynosił 400 wol. a zarejestrowało się 130 czytelników. Po czterech latach, w 1950 roku księgozbiór liczył już prawie 20 tys. wol., a z Biblioteki korzystało rocznie ponad 4 tys. osób. Główna siedziba placówki mieściła się wówczas w obecnym "Białym Domu" przy ówczesnym Placu Dzierżyńskiego 6.

02 1

W latach 60-tych już jako: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna posiadała 20 placówek bibliotecznych (1 powiatową, 2 miejskie, osiedlowe i gromadzkie) oraz 87 punktów bibliotecznych - stałych, sezonowych, wiejskich i miejskich. Posiadał w tym czasie ok. 80 tys. zbiorów. Wypożyczalnia dla dorosłych mieściła się w Powiatowym Domu Kultury, a powstały w 1969 roku oddział dla dzieci w lokalu po Centrali Nasiennej nad Pisą. W 1975 roku Biblioteka została przekształcona w Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach by po 2 latach znów zmienić nazwę na: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu, która funkcjonuje do dziś. Do 1990 roku Biblioteka była, bądź pełniła funkcje biblioteki powiatowej.

01 1

Dziś Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Pisz. Od 30 marca 1992 roku posiada status instytucji kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pisz. Od 1985 roku stałą siedzibą Biblioteki jest specjalnie dobudowane skrzydło do ratusza o pow. użytkowej 531 m2. W budynku na parterze mieści się oddział dla dzieci. I piętro to gabinet dyrektora, wypożyczalnia dla dorosłych, księgowość. Na II piętrze znajduje się czytelnia dla dorosłych i sala komputerowa.


Oddział dla dzieci i młodzieży

wypoz oddz dzieci

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:

 • literatura piękna i popularnonaukowa
 • lektury szkolne
 • katalog alfabetyczny

Czytelnia dla dzieci i młodzieży:

czyt ddz dzieci

 • księgozbiór podręczny (encyklopedie, albumy, słowniki itd.)
 • czasopisma dla dzieci i młodzieży
 • lekcje biblioteczne
 • imprezy czytelnicze
 • 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu

Zapraszamy

 • poniedziałek od godz.8.00 do 16.00
 • wtorek od godz.8.00 do 16.00
 • środa od godz.10.00 do 18.00
 • czwartek od godz.8.00 do 16.00
 • piątek od godz.8.00 do 16.00
 • w sobotę - zamknięte

Telefon (087) 423 27 97 wew. 14


Wypożyczalnia dla dorosłych

wypoz dla doroslych

 • literatura piękna dla dorosłych
 • literatura popularnonaukowa dla uczniów szkół średnich, studentów i pasjonatów
 • literatura w językach obcych (angielskim, niemieckim, rosyjskim)
 • materiały do nauki języków obcych
 • akcja „książka na telefon”
 • katalog alfabetyczny

Zapraszamy

 • poniedziałek od godz.8.00 do 16.00
 • wtorek od godz.8.00 do 16.00
 • środa od godz.10.00 do 18.00
 • czwartek od godz.8.00 do 16.00
 • piątek od godz.8.00 do 16.00
 • w sobotę - zamknięte

Telefon (087) 423 27 97 wew. 15


Czytelnia z pracownią komputerową

czyt dla doroslych

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

 • literatura popularnonaukowa
 • encyklopedie i słowniki
 • informatory, poradniki
 • albumy

PERIODYKI

 • czasopisma oprawne od 1952 roku
 • czasopisma bieżące – 16 tytułów

LITERTURA REGIONALNA

 • literatura z różnych dziedzin wiedzy
 • prasa regionalna
 • mapy i foldery

9 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu

sala komp

Zapraszamy

 • poniedziałek od godz.8.00 do 16.00
 • wtorek od godz.8.00 do 16.00
 • środa od godz.10.00 do 18.00
 • czwartek od godz.8.00 do 16.00
 • piątek od godz.8.00 do 16.00
 • w sobotę - zamknięte

Telefon (087) 423 27 97 wew. 16 (czytelnia), 20 (sala komputerowa)


Oferta Biblioteki

Sieć biblioteczna

Organizatorem MGBP w Piszu jest Gmina Pisz. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu obejmuje swoim działaniem gminę i miasto Pisz. Siedziba główna biblioteki mieści się w budynku przy Ratuszu. Do dyspozycji czytelników są oddział dla dzieci, czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych oraz 14 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka obsługuje 9 punktów bibliotecznych w: Kotle Dużym, Liskach, Trzonkach, Uścianach, Ośrodku - Szkolno Wychowawczym w Łupkach, Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu, Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu, Gminnym Zespole Szkół w Piszu oraz w Gimnazjum nr 1 w Piszu.

Zbiory biblioteczne

W 2020 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 2.537 wol. nowych książek i 176 audiobooków. Obecnie liczy 62.780 książek, 271 czasopism oprawnych oraz 2.753 zbiorów specjalnych. Prenumerujemy ok. 18 tytułów czasopism bieżących oraz systematycznie kupujemy książki. Zakupów nowości wydawniczych dokonujemy z własnego budżetu oraz ze specjalnych środków finansowych pochodzących bezpośrednio z budżetu państwa, przekazywanych nam za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Księgozbiór swój powiększmy także o dary od czytelników - książki specjalnie zakupione dla Biblioteki lub przekazywane nam z własnych kolekcji.

Obecnie udostępniamy:

 • literatura piękna dla dzieci - 14.778 wol.
 • literatura piękna dla dorosłych - 15.460 wol.
 • literatura popularnonaukowa - 15.358 wol.
 • prenumerata czasopism - 18 tytułów

Poszczególne tytuły książek można znaleźć przy użyciu katalogu elektronicznego.

Działalność informacyjna

Dysponujemy tradycyjnym katalogiem alfabetycznym, znajdującym się w Oddziale dla dzieci i Wypożyczalni dla dorosłych. Posiadamy bibliografię narodową i regionalną, a także zapewniamy czytelnikom bezpłatny dostęp do katalogów innych bibliotek poprzez Internet oraz dostęp do ich zbiorów dzięki wypożyczeniu międzybibliotecznemu. Od 1999 roku księgozbiór Biblioteki wprowadzany jest do katalogu elektronicznego, natomiast od 2012 r. można już wypożyczać książki korzystając z karty bibliotecznej.

Książka na telefon

Od 2003 roku prowadzimy akcję "Książka na telefon" polegającą na dostarczaniu książek do domów osobom starszym lub niepełnosprawnym ruchowo (czasowo lub długotrwale). Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się telefoniczne pod numer tel. (087) 423 27 97.

Prenumerata czasopism:

Zachęcamy do przeglądania prenumerat, znajdujących się w naszej placówce. Prenumeraty można przeglądać na miejscu lub ewentualnie wypożyczyć, w zależności od potrzeb czytelnika.

Archiwum czasopism:

Biblioteka posiada w swoim archiwum oprawne i nieoprawne roczniki czasopism.

 • Komunikaty Mazursko - Warmińskie - od roku 1959 do 1977
 • Warmia i Mazury. Miesięcznik kulturalny - od roku 1969 do 1986
 • Echa Piskie - od roku 1991 do 1999
 • Wiadomości Piskie - od roku 1998 do 2002
 • Gazeta Piska - od roku 1999
 • Jaćwież - od roku 1997
 • Znad Pisy - od roku 1995
 • Fakty Piskie - od roku 2001
 • Twoje Mazury - od roku 2003
 • Bibliotekarz - od roku 1958
 • Poradnik Bibliotekarza - od roku 1958
 • Bibliografia Zawartości Czasopism - od roku 1957
 • Przewodnik Bibliograficzny - od roku 1948

Świadczone usługi

Usługi komputerowe:

INTERNET: Czytelnikom biblioteki umożliwiamy nieodpłatne korzystanie z komputerów i Internetu w sali komputerowej (czytelnia dla dorosłych) i w oddziale dla dzieci.

Wydruki komputerowe:

strona A4 tekst czarny - 0,30 zł
strona A4 tekst kolorowy - 0,50 zł
strona A4 tekst + małe obrazki w kolorze - 1,00 zł
obrazki w kolorze do 50% powierzchni strony - 1,00 zł
obrazki w kolorze powyżej 50% powierzchni strony - 2,00 zł

Skanowanie i zapisywanie na nośnikach (CD-R, DVD, dyski przenośne, karty pamięci):

zapisywanie danych przez bibliotekarza na nośnikach czytelników - 1,00 zł
skanowanie obrazów - 1,00 zł. za 1 szt
skanowanie i zapisanie na nośnikach - 2,00 zł

Ksero:

Czarne:

A5 odbitka jednostronna - 0,15 zł
A5 odbitka dwustronna - 0,30 zł
A4 odbitka jednostronna - 0,25 zł
A4 odbitka dwustronna - 0,50 zł
A3 odbitka jednostronna - 0,30 zł
A3 odbitka dwustronna - 0,60 zł

Kolorowe:

A4 odbitka jednostronna - 1,50 zł
A4 odbitka dwustronna - 3,00 zł
A3 odbitka jednostronna - 3,00 zł
A3 odbitka dwustronna - 6,00 zł

 • (87) 423-27-97
 • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00