• (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

"Gdy chłop księdza poucza" - spotkanie z ks. Dawidem Banachem

W piątek 12 maja w ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie pt. "Gdy chłop księdza poucza" z ks. Dawidem Banachem, który przybliżył zebranym gościom tematykę mazurskiego ruchu gromadkarskiego. Spotkanie to wpisuje się w cykl wydarzeń upamiętniających 500. Reformacji.

Mazurski ruch gromadkarzy, zapoczątkowany wśród Mazurów w XIX w., tworzony wewnątrz Kościoła Ewangelickiego skupiał ludzi kładących szczególny nacisk na studiowanie Biblii, intensywną modlitwę oraz udział w zgromadzeniach religijnych. Gromadkarze charakteryzowali się rygorystyczną, nieposzlakowaną moralnością, religijnością oraz działalność charytatywną na rzecz potrzebujących. Spotkania z nimi odbywały się w domach, bardzo często oddalonych od Kościoła, dając zgromadzonym wiernym możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych i duchowych.

Istotne prawdy wiary tego kręgu religijnego wyraża w swej twórczości poetyckiej Michał Kajka, czy też Melchior Wańkowicz w książce Na tropach Smętka ukazując m. in. czołowych działaczy gromadkarskich takich jak Reinhold Barcz.

  • (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00