bibliografiaBibliografia Warmii i Mazur - jest to przedmiotowa bibliografia rejestrująca piśmiennictwo dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego. Jej zakres tematyczny jest szeroki, uwzględnia tematy i zagadnienia związane z regionem, daje jego pełny obraz historyczny i współczesny.